Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Rozrywka, Kultura i Sztuka > Kina

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury poprzez programowanie i organizację działalności społeczno – kulturalnej.

Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami kulturalnymi społeczności lokalnej.


Do głównych zadań Domu Kultury należy:

   1. Prowadzenie klubów i sekcji zainteresowań.

   2. Organizowanie masowych imprez kulturalnych, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw, festynów itp.

   3. Inspirowanie działalności kulturalnej i jej prezentacji.

   4. Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej placówkom i towarzystwom kulturalnym oraz amatorskiemu ruchowi artystycznemu.

   5. Sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową.

   6. Prowadzenie działalności informacyjnej w przedmiocie objętym zakresem działalności Domu Kultury.

   7.  Doskonalenie zawodowe pracowników Domu Kultury.

      

Dom Kultury we Włoszczowie zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia:
 

PONIEDZIAŁEK -    14.00- Nauka gry na instrumentach /pianino,  gitara, keyboard akordeon/

                                  15.30 – Małe Studio Tańca „ZIBI”

                                  17.00 – Studio Tańca „ZIBI”

                                  18.00 – Aerobik

 

WTOREK -               14.00 – Nauka gry na instrumentach

                                  16.00 – Brydż Sportowy  

                                  17.00 – Spotkania Babskiego Klubu „Elita”

                                  17.30 – Zajęcia baletowe dla dzieci

 

ŚRODA-                  14.00- Nauka gry na instrumentach

                                 15.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta

                                 15.30 – Małe Studio Tańca „ZIBI”

                                 17.00- Studio Tańca „ZIBI”

 

Czwartek -               14.00 – Nauka gry na instrumentach

                                 17.00 – Język angielski dla dzieci

                                 17.00 – Zajęcia teatralne dla dzieci

                                 18.00 – Aerobik

 

PIĄTEK -                16.00 - Chór Seniora „Niezastąpieni”

                                 16.00 – Zespół wokalny „KERI”

                                 16.30 – Zajęcia plastyczne

                                 17.00 – Zajęcia teatralne dla młodzieży

                                

 
Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 29351Data ostatniej weryfikacji: 2010-11-29

Kategorie